חומרי רקע

השבוע בכנסת: חיפושי גז ונפט, העלאת גיל פרישה, זיהוי ביומטרי לקטינים

השבוע הראשון בכנס הקיץ מביא איתו הרבה דיונים חשובים ומעניינים. בתחום החינוך, ועדות הכנסת ידונו על החלת המוסדות האקדמיים תחת חוק חופש המידע, על אי פתיחת צהרונים בשנת הלימודים הנוכחית ועל אופן ניהול המכרז לאספקת שירותים חינוכיים לתלמידים. כמו כן, יתקיימו דיונים בנושאים מאקרו-כלכליים, כמו סקירת של הממונה על הגבלים עסקיים בפני ועדת הכספים בנושא הריכוזיות ויוקר המחיה, תוך התמקדות בשוק ... [קרא עוד]

השבוע בכנסת: פיצויים בגין המבצע בעזה, החלת חוק חופש המידע על אוניברסיטאות

יום שני, 28.7.14 ועדת הכספים, 10:00 העברות תקציביות כידוע, כמעט מדי שבוע מאשרת ועדת הכספים העברות תקציביות בין סעיף לסעיף בתקציב המדינה. ההעברות עשויות להגיע לסכומי ענק (מכמה מיליוני שקלים ועד מיליארדים) ולשנות את תקציב המדינה בתחומים מסוימים מהיסוד. במשך שנים ההעברות התקציביות נעשו ללא הודעה מוקדמת לחברי הכנסת, כשהאחרונים משמשים כחותמת גומי לדרישות הממשלה, ללא שהייתה להם ההזדמנות לדיון ... [קרא עוד]

השבוע בכנסת: חוק הוותמ"ל חוזר למרתון דיונים בוועדת הפנים

יום ראשון, 20.7 ועדת הכספים, 11:00 הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014 ב-16.6.14 אושרה בוועדת השרים לחקיקה תכנית 0% מע"מ של שר האוצר יאיר לפיד. לפי עיקרי התוכנית זוג צעיר עם ילד ששירת בצבא או בשירות לאומי יזכה לרכוש דירה ראשונה מקבלן, בסכום של עד 1.6 מיליון שקל במע"מ 0%. זוג שירכוש את ... [קרא עוד]

השבוע בכנסת: הסדרת תשלומי המדינה לספקי שירות; הרחבת שעות ביקור טכנאי בבית

יום שני, 14.7.14 ועדת הכספים, 10:00 הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד-2014 ב-16.6.14 אושרה בוועדת השרים לחקיקה תוכנית 0% מע"מ של שר האוצר יאיר לפיד. לפי עיקרי התוכנית זוג צעיר עם ילד ששירת בצבא או בשירות לאומי יזכה לרכוש דירה ראשונה מקבלן, בסכום של עד 1.6 מיליון שקל במע"מ 0%. זוג שירכוש את ... [קרא עוד]

השבוע בכנסת: הצעת אילטוב-שקד להכנסת פז למשק הגז חוזרת לדיונים

הצעת החוק שתגביר הריכוזיות בשוק האנרגיה חוזרת לוועדת הכלכלה, לאחר שנדחתה לפני כחודש. עוד השבוע: שינויים בדרוג הסוציו-אקונומי של רשויות מקומיות, חופש מידע במוסדות להשכלה הגבוהה וקידוחי נפט ברמת הגולן [קרא עוד]

השבוע בכנסת: הסדרת מערך משפחות האומנה; קרן הגז חוזרת לדיונים

יום ראשון, 29.6.14 ועדת הכספים, 12:00 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ב – 2012 (אדם ברעם) המצב כיום: מדובר בהצעת חוק ממשלתית הנוגעת לתחום הביטוח וקופות הגמל, ובעיקר לסמכויותיו של הממונה על הביטוח ושוק ההון. מדובר בתיקונים לשני חוקים המגדירים את התחום: חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – ביטוח (1981) וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – קופות ... [קרא עוד]

השבוע בכנסת: המשך דיונים בחוק רשות השידור, העברות תקציביות וחוק קרן הגז

23.6.14, יום שני ועדת הכספים, 12:00 העברות תקציביות – משרד החינוך כידוע, כמעט מדי שבוע מאשרת ועדת הכספים העברות תקציביות בין סעיף לסעיף בתקציב המדינה. ההעברות עשויות להגיע לסכומי ענק (מכמה מיליוני שקלים ועד מיליארדים) ולשנות את תקציב המדינה בתחומים מסוימים מהיסוד. במשך שנים ההעברות התקציביות נעשו ללא הודעה מוקדמת לחברי הכנסת, כשהאחרונים משמשים כחותמת גומי לדרישות הממשלה, ללא שהייתה ... [קרא עוד]

השבוע בכנסת: העסקה ישירה במגזר הציבורי ופיקוח מחירים על הגז הטבעי

יום שני, 16.6.2014: ועדת הכספים, 11:15 מיסוי גז הנמכר ליצוא מאחר ו-40% מהגז שהתגלה לחופי המדינה עומדים להיות מיוצאים, יש צורך בקביעת רווחיה של המדינה על עסקאות אלו. בעוד חוק ששינסקי קובע רמות מיסוי של עד 60% על חברות הגז עצמן, על חברות הביניים, המתווכות, יוטל מס חברות בלבד (26.5%). כך יוכלו חברות הקידוחים להקים בעצמן את חברות הביניים ולמכור ... [קרא עוד]

השבוע בכנסת: פתיחת שוק הגז לשתי מזקקות הנפט, מכירת אחזקות המדינה בלאומי

 8.6.14, יום ראשון ועדת הכספים, 12:30 הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ב – 2012 (אדם ברעם) המצב כיום: מדובר בהצעת חוק ממשלתית הנוגעת לתחום הביטוח וקופות הגמל, ובעיקר לסמכויותיו של הממונה על הביטוח ושוק ההון. מדובר בתיקונים לשני חוקים המגדירים את התחום: חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – ביטוח (1981) וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – קופות ... [קרא עוד]

השבוע בכנסת: דו"ח המבקר על תהליך הכנת תקציב המדינה

הדיונים מצומצמים בשל חג השבועות ומליאת הכנסת לא פועלת - אך גם בראשון וגם בשני נצפה לאירועים מעניינים. סגירת מרכז הגמילה בליפתא, הגדלת הסיוע לניצולי שואה ושבתון ביום הבחירות המקומיות: אלה רק חלק מהדיונים אחריהם נעקוב [קרא עוד]

השבוע בכנסת: הגדלת גובה עמלת מכירה בדיור הציבורי

יום ראשון, 25.05.14 ועדת הכספים (ועדת המשנה לביטוח), 11:00  הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ב – 2012 (אדם ברעם) המצב כיום: מדובר בהצעת חוק ממשלתית הנוגעת לתחום הביטוח וקופות הגמל, ובעיקר לסמכויותיו של הממונה על הביטוח ושוק ההון. מדובר בתיקונים לשני חוקים המגדירים את התחום: חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – ביטוח (1981) וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ... [קרא עוד]

השבוע בכנסת: דו"ח טאוב, שלילת זכאות ביטוח לאומי ומשבר הדסה

יום שני, 19.5.14 ועדת הכספים, 10:00 מצבן התקציבי של הרשויות המקומיות (רנין בדיר) משרד הפנים פועל במסגרת תקציבו לסייע לרשויות המקומיות, כאשר הסיוע המרכזי ניתן באמצעות מענקי איזון. כאשר הכנסותיה של רשות מקומית מארנונה ומהכנסות נוספות קטנים מהוצאותיה, מעניקה הממשלה מענק איזון, בכדי לאפשר לכל הרשויות להעניק לתושביהן שירותים בסיסיים. אופן חישוב המענקים שונה לאורך השנים, ומ-2004 הם מחושבים לפי ... [קרא עוד]

השבוע בכנסת: חוק הוותמ"לים, נישואי עולים ומאסר חייבים

יום שני, 12.5.14 ועדת הכספים, 10:00 שוק הדיור – הורדת מחירי הדיור  (יסמין שינדלר) ב- 19.3.14 התפטר הכלכלן הראשי של משרד האוצר, ד"ר מיכאל שראל. מעטים האנשים שאינם בעלי עניין בתחום הכלכלה, ששמעו על שראל קודם להתפטרותו שבאה על רקע תכנית שר האוצר, יאיר לפיד, להעניק פטור ממע"מ לרכישת דירות חדשות. שראל שלח את מכתב ההתפטרות לשר האוצר והפיץ אותו באמצעי ... [קרא עוד]

השבוע בכנסת: הרפורמה המתגבשת בנמלים והצבעות על חוק המשילות

יום שני ועדת הכספים, 10:00: הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 14), התשע״ד-2014 המצב כיום: לפי החוק היום, לממשלה מותר להעמיק את גירעון המדינה בשנת 2014 השוטף בעד 3% מסך כל התקציב. מעבר לכך היא חייבת לצמצם הוצאת משאבים, על מנת שתוכל להבטיח מספיק כסף כדי לשלם את חובות העבר שלה, וכך לשמור על מסגרת אשראי תקינה ... [קרא עוד]

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs