ועדת השרים לענייני חקיקה – הכנסת ה-19

ועדת השרים: נגד הפרדת חברות האשראי מהבנקים, נגד הקצאה שוויונית של הפרסום הממשלתי

בשבוע השישי של כנס החורף התכנסה שוב ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק הפרטיות שמציעים חברי הכנסת. השבוע דנה הוועדה ב-23 הצעות חוק ו-5 טיוטות חוק ממשלתיות. מתוך 23 הצעות החוק הפרטיות שהוגשו בפניה, ועדת השרים לא תמכה באף אחת באופן מלא. היא תמכה ב-9 הצעות בכפוף לאישור משרדי הממשלה או בתנאי שיוצמדו להצעת חוק ממשלתית (מנהג ידוע של הוועדה); התנגדה ל-9 ... [קרא עוד]

ועדת השרים: נגד פיקוח על מחירי הגז הטבעי, דחייה ברפורמה במערכת אישורי הכשרות

בשבוע החמישי של כנס החורף התכנסה שוב ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק הפרטיות שמציעים חברי הכנסת. השבוע דנה הוועדה ב-22 הצעות חוק ו-6 טיוטות חוק ממשלתיות. מתוך 22 הצעות החוק הפרטיות שהוגשו בפניה, ועדת השרים תמכה רק באחת באופן מלא (הצעתו של מצנע לקבוע את יום העצמאות ביום חמישי), תמכה ב-7 הצעות בכפוף לאישור משרדי הממשלה או בתנאי שיוצמדו להצעת ... [קרא עוד]

ועדת השרים: נגד הקמת מרכזי מיצוי זכויות, בעד הגבלת זכות השביתה

בשבוע הרביעי של כנס החורף התכנסה שוב ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק הפרטיות שמציעים חברי הכנסת. השבוע דנה הוועדה ב-24 הצעות חוק, 4 טיוטות חוק ממשלתיות אחת והחלטת ממשלה אחת. מתוך 25 הצעות החוק הפרטיות שהוגשו בפניה, ועדת השרים לא תמכה באף אחת באופן מלא. היא תמכה ב-10 הצעות בכפוף לאישור משרדי הממשלה או בתנאי שיוצמדו להצעת חוק ... [קרא עוד]

ועדת השרים: נגד מינוי דירקטורים מטעם עובדים, נגד בחירת מקום אשפוז לחולי נפש

בשבוע השלישי של כנס החורף התכנסה שוב ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק הפרטיות שמציעים חברי הכנסת. השבוע דנה הוועדה ב-23 הצעות חוק, טיוטת חוק ממשלתית אחת והחלטת ממשלה אחת. מתוך הצעות החוק שהוגשו בפניה, ועדת השרים תמכה בהצעה אחת בלבד והתנגדה ל-10 הצעות; דחתה את הדיון ב-10 הצעות נוספות; תמכה בהצעה נוספת בתנאי שתוצמד להצעת חוק ממשלתית (מנהג ידוע של הוועדה); והעניקה, ... [קרא עוד]

כשאתם רוצים, אתם יכולים: ועדת השרים העניקה חופש הצבעה על הצעת חוק

בשבוע השני של כנס החורף התכנסה שוב ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק הפרטיות שמציעים חברי הכנסת. השבוע דנה הוועדה ב-23 הצעות חוק, טיוטת חוק ממשלתית אחת והחלטת ממשלה אחת. מתוך הצעות החוק שהוגשו בפניה, ועדת השרים תמכה בהצעה אחת בלבד והתנגדה ל-10 הצעות; דחתה את הדיון ב-10 הצעות נוספות; תמכה בהצעה נוספת בתנאי שתוצמד להצעת חוק ממשלתית (מנהג ידוע של הוועדה); והעניקה, ... [קרא עוד]

שבוע ראשון לוועדת השרים: 3 הצעות חוק פרטיות אושרו מתוך 25

בשבוע הראשון של כנס החורף של הכנסת התכנסה ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק הפרטיות שמציעים חברי הכנסת. השבוע דנה הוועדה במספר גדול יחסית של הצעות חוק – 30, מתוכן 5 הן טיוטות חוק ממשלתיות ו-25 הן הצעות חוק פרטיות. שלא במפתיע, כל טיוטות החוק הממשלתיות זכו לתמיכת הוועדה. מבין ההצעות הפרטיות, הוועדה הביעה תמיכה מלאה בשלוש הצעות חוק בלבד, התנתה את התמיכה ... [קרא עוד]

מדד עצמאות הכנסת לקיץ 2014: חברי הקואליציה הם הסובלים העיקריים מוועדת השרים לחקיקה

ועדת השרים לחקיקה המשיכה לדחות דיונים בהצ"ח של ח"כים מהקואליציה אבל תמכה יותר בהצ"ח של ח"כים מהאופוזיציה. הצ"ח של ח"כים מהבית היהודי זכו לתמיכה הרבה ביותר בוועדת השרים לחקיקה; הצ"ח של ח"כים מהליכוד – לתמיכה הנמוכה ביותר [קרא עוד]

ועדת השרים השבוע: בעד סיוע בשכ"ד לזכאי דיור ציבורי; הדיון בפיקוח מחירי הגז נדחה בחודשים

בשבוע האחד עשר של מושב הקיץ של הכנסת לשנת 2014 התכנסה ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק הפרטיות שמציעים חברי הכנסת. השבוע, לקראת תום המושב, דנה הוועדה במספר שיא של 47 הצעות חוק: היא הביעה תמיכה מלאה בתשע הצעות חוק בלבד, התנתה את התמיכה בכפוף לתיאום ואישור משרדי ממשלה שונים ב-13 הצעות חוק, התנגדה ל-10 הצעות חוק ... [קרא עוד]

החלטות ועדת השרים: נגד הגבלה על העלאת דמי השכירות; נגד שיפור מצב הדיור הציבורי

בשבוע העשירי של מושב הקיץ של הכנסת לשנת 2014 התכנסה ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק הפרטיות שמציעים חברי הכנסת. השבוע דנה הוועדה ב-30 הצעות חוק: היא הביעה תמיכה מלאה בשתי הצעות חוק בלבד – שתיהן הועלו מטעם הממשלה, התנתה את התמיכה בכפוף לתיאום ואישור משרדי ממשלה שונים ב-5 הצעות חוק, התנגדה ל-9 הצעות חוק ודחתה את ... [קרא עוד]

החלטות ועדת השרים: נגד פתרונות עבור ממתינים לדיור הציבורי; נגד מוסר עבודה בתשלום לאמנים

בשבוע התשיעי של מושב הקיץ של הכנסת לשנת 2014 התכנסה ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק הפרטיות שמציעים חברי הכנסת. השבוע דנה הוועדה ב-23 הצעות חוק: היא הביעה תמיכה מלאה בהצעת חוק אחת בלבד – היא ההצעה היחידה, ואין זה מפתיע, שעלתה להחלטה מטעם הממשלה (תיקון לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות). הוועדה התנתה את התמיכה בכפוף ... [קרא עוד]

השבוע בוועדת השרים: נגד העסקה ישירה במגזר הציבורי; חוק החופים הוקפא ל- 60 יום: עוד קיץ בלי הגנה על חופי הים

בשבוע השישי של מושב הקיץ של הכנסת לשנת 2014 התכנסה ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק הפרטיות שמציעים חברי הכנסת. השבוע דנה הוועדה ב-25 הצעות חוק: היא הביעה תמיכה מלאה ב- 5 הצעות חוק: 4 מתוכן הותנו בקידום תוך תיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, ואחת נוספת היא טיוטת החוק של משרד האוצר בעניין 0% מע"מ על רכישת ... [קרא עוד]

השבוע בוועדה לענייני חקיקה: השרים מעדיפים לדחות את הדיון מלהתנגד או לתמוך

בשבוע החמישי של מושב הקיץ של הכנסת לשנת 2014 התכנסה ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק הפרטיות שמציעים חברי הכנסת. השבוע דנה הוועדה ב-31 הצעות חוק: היא הביעה תמיכה מלאה בשתי הצעות חוק, התנתה את התמיכה בכפוף להסכמת המשרדים הרלוונטיים או בכפוף לאיחוד עם הצעות אחרות בשבע הצעות חוק, התנגדה לתשע הצעות חוק ודחתה את הדיון ב-11 ... [קרא עוד]

השבוע בוועדת השרים: נגד מתן ארוחה חמה לתלמידים נזקקים בחופשה

בשבוע השלישי של מושב הקיץ של הכנסת לשנת 2014 התכנסה ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק הפרטיות שמציעים חברי הכנסת. השבוע דנה הוועדה ב-20 הצעות חוק: היא הביעה תמיכה מלאה באפס הצעות חוק, התנתה את התמיכה בכפוף להסכמת המשרדים הרלוונטיים או בכפוף לאיחוד עם הצעות אחרות בשבע הצעות חוק, התנגדה לחמש הצעות חוק ודחתה את הדיון בשמונה ... [קרא עוד]

ועדת השרים לחקיקה: נגד שקיפות בחלק הלא חסוי של תקציב הביטחון

בשבוע השני של מושב הקיץ של הכנסת לשנת 2014 התכנסה ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לקבוע את גורלן של הצעות החוק הפרטיות. השבוע דנה הוועדה ב-23 הצעות חוק: היא הביעה תמיכה בשבע הצעות חוק, התנתה את התמיכה בכפוף להסכמת המשרד הרלוונטי בארבע הצעות חוק, התנגדה לשש הצעות חוק, ודחתה את הדיון בשש הצעות חוק. המידע אודות חלק מהצעות החוק שנידונו השבוע ... [קרא עוד]

ועדת השרים לחקיקה: נגד פיצוי לנפגעי "תג מחיר"

בשבוע הראשון של מושב הקיץ של הכנסת לשנת 2014 התכנסה ועדת השרים לענייני חקיקה כדי לדון בגורלן של הצעות חוק פרטיות – ולמעשה כדי לקבוע את גורלן. השבוע דנה הוועדה ב-25 הצעות חוק: היא הביעה תמיכה בשבע הצעות חוק, התנתה את התמיכה בכפוף להסכמת המשרד הרלוונטי בחמש הצעות חוק, התנגדה לחמש הצעות חוק, ודחתה את הדיון בשמונה הצעות חוק. המידע ... [קרא עוד]

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs