פרוטוקולים

פרוטוקול הצבעה אלקטרונית בוועד המנהל – 18 בינואר 2018

מקום: דואר אלקטרוני מועד: 18 בינואר 2018   ריכוז החלטות הוועד המנהל ממנה את יפתח בריל, ת"ז 037174737, כחבר ועד מחליף, במקום יוסי עמרם שפרש. המינוי בתוקף עד לבחירות הבאות לוועד המנהל.   סיכום הדיון הצבעה: מי בעד מינוי יפתח בריל כחבר ועד מחליף במקום יוסי עמרם? תוצאות: ההצעה התקבלה פה-אחד. [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 10 בנובמבר 2017

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל מיום 10 בנובמבר 2017  משתתפים: אריה לוי, רנין בדיר-מונא, שלי גוטפריד, בעז רקוץ', דניאל דור, ליה נירגד, יוסי צרפתי  סקירת מנכ"ל בשילוב הערות חברי הוועד: בכנסת: התפיסה של מיהו פעיל המשמר שונה. כאשר אנחנו עובדים עם התאגדות ההורים של 5,000 ילדים חולים שקוצצו להם שעות ההוראה הביתית, אני רואה באותם הורים פעילי משמר. כיום אנחנו מתמקדים ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 17 באוקטובר 2017

ישיבת הוועד לא התקיימה כסדרה שכן לא היה קוורום. ניהלנו שיחה עניינית ומועילה על הנושאים שעומדים על הפרק, בהשתתפות חברי ועד, צוות ופעילים. נוכחים: שלי גוטפריד, דניאל דור, ליה נירגד, תני גולדשטיין, יפה פרידמן, יוסי צרפתי, דנה גנאל, רעות ברג, אורלי ארז. מקום: בית העמותות – סעדיה גאון 26, תל אביב נכתב עי" אורלי ארז   הישיבה התקיימה לקראת מועד פתיחת מושב ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 6 ביולי 2017

נוכחים: אריה לוי, יוסי עמרם, יוסי בר, שלי גוטפריד, רנין בדיר-מונא, שלי גוטפריד, דניאל דור, ליה נירגד, בעז רקוץ', יורי נחושתן, נירית מוסקוביץ', תני גולדשטיין, עלינא גרין.   ריכוז החלטות 1. ליה נירגד תהיה יו"ר הוועד המנהל 2. הוועד המנהל דוחה את תכנית העבודה שהגישה המנכ"ל   היכרות קצרה  בחירות לתפקידים בוועד המנהל: ליה נירגד מציגה את מועמדותה לתפקיד היו"ר ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 27 באפריל 2017

מקום: בית העמותות, רחוב סעדיה גאון 26, תל-אביב מועד: 27 באפריל 2017 נוכחים: ליה נירגד, דניאל דור, גילי רעי, נירית מוסקוביץ’, ארן רונדל, אורי להט, יפתח בריל, שני גולדברג   ריכוז החלטות בישיבה זו לא התקבלו החלטות מקום שלא התקיים קוורום.   סיכום הדיון קביעת מועד לאסיפה הכללית הבאה ליה – מאחר שאין לנו קוורום בישיבה זו, אני מודיעה שנחליט ... [קרא עוד]

פרוטוקול הצבעה אלקטרונית – 27 באפריל עד 3 במאי 2017

מועד: 27 באפריל עד 3 במאי 2017 מקום: דואר אלקטרוני   ריכוז החלטות 1. אספה כללית של העמותה תיערך ב- 8 ביוני 2. הוועד מאשרר את התקציב לעוד שלושה חודשים, עד סוף יולי   סיכום הדיון [27 באפריל 2017] ליה נירגד: שלום לכולם, הישיבה היום התקיימה בנוכחות מדולדלת, ולכן לא יכולנו להצביע בשתי סוגיות קריטיות. נבקש מכם להצביע כאן עד ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 25 בינואר 2017

נוכחים: ליה נירגד, גיל גן מור, דני דור, בעז רקוץ', גילי רעי, יוסי עמרם, שני גולדברג (ועד מנהל), ארן רונדל, יפתח בריל (צוות), נירית מוסקוביץ' (בשיחת סקייפ) מועד: 18:00,  25.01.17 מקום: בית העמותות (סעדיה גאון 26 תל אביב)   ריכוז החלטות 1. הוועד גיבש ביחד עם המנכ"ל הצעת שינויים לתקנון שמקובלת עליו, שתוגש לאישור האספה הכללית של העמותה. 2. הוועד החליט שקבלת חברים תותנה ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 8 בדצמבר 2016

נוכחים: ליה נירגד, יורי נחושתן, גיל גן–מור, דניאל דור (חברי ועד מנהל), ארן רונדל (מנכ"ל), איל שגיב (חבר ועדת הביקורת), אורי להט (מנהל כספים), רנין בדיר–מנא (מועמדת לחברת ועד מנהל), יפתח בריל (חבר עמותה) מועד ומקום: משרדי נחושתן–ספרן, מגדל ששון–חוגי, רמת גן, 19:00 רשם: יפתח בריל ריכוז החלטות 1. הוועד המנהל ממנה את רנין בדיר-מנא לחברת ועדת מנהל במקום יפתח ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 16 בנובמבר 2016

מועד: 16 בנובמבר 2016 מקום: משרדי נחושתן-ספרן, רמת-גן נוכחים: חברי ועד – ליה נירגד, בעז רקוץ', יורי נחושתן, יוסי עמרם, גיל גן-מור, שני גולדברג (הצטרפה באיחור), צוות – ארן רונדל, יפתח בריל, יוסי צרפתי, דפנה פלס, תני גולדשטיין. אורי להט ומינדי גולדברג הצטרפו בחלק השני. ועדת ביקורת – איל שגיב, אריה לוי, אילנה בן-עזרא.   ליה: 2017 לא תהיה שנה ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבה אלקטרונית של הוועד המנהל – 15-10 באוקטובר 2016

מקום:  דואר אלקטרוני מועד: 10-15 באוקטובר 2016 משתתפים:  דניאל דור, יוסי עמרם, ליה נירגד, שני גולדברג, בעז רקוץ', גילי רעי רשמה: שני גולדברג   ריכוז החלטות הוועד מאשר את מינוי ארן רונדל למחליף למנכ"ל לתקופת חל"ד. הוועד מאשר את מינוי יפתח בריל (שפרש מהוועד המנהל) לעורך האתר והפייסבוק בשלושה-רבעי משרה. הוועד מאשר נהלים רשמיים לרישום ופרסום פרוטוקולים של פעילות הוועד ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 26 בספטמבר 2016

משתתפים: ליה נירגד, גיל גן מור, גילי רעי, שני גולדברג, בעז רקוץ׳. נכחו מקרב צוות העובדים: נירית מוסקוביץ׳, יואב ריבק, דפי פלס, יוסי צרפתי. חבר העמותה יפתח בריל. אילנה בן עזרא, ועדת ביקורת, השתתפה בחלק מהישיבה. רשם: בעז רקוץ'   ריכוז החלטות בישיבה זו לא התקבלו החלטות   עדכוני מנכ״ל: נירית: החודש האחרון אופיין בעבודה מרוכזת על כוח אדם ואיוש ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבה אלקטרונית של הוועד המנהל – 31-24 באוגוסט 2016

מקום: דואר אלקטרוני משתתפים: יפתח בריל, ליה נירגד, דניאל דור, שני גולדברג, בעז רקוץ', יוסי עמרם   ריכוז החלטות הוועד המנהל מאשר את מינוי יוסי צרפתי לרכז הפעילות המקומית של המשמר החברתי בשלושה-רבעי משרה.   סיכום הדיון יפתח – בחודש הקרוב תתחיל העבודה על פיילוט הרשויות המקומיות, לפי תכנית העבודה שזכתה לתקצוב ייעודי מהפדרציה של יהודי ניו-יורק. השלב הראשון בתכנית ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 14 ביולי 2016

מקום: בית העמותות בתל-אביב מועד: יום חמישי, 14 ביולי 2016, בשעה 17:30 רשם: יפתח בריל נוכחים: יפתח בריל, ליה נירגד, נירית מוסקוביץ', גיל גן-מור, בעז רקוץ' (באיחור קל), דניאל דור, אריה לוי, יורי נחושתן, שני גולדברג   ריכוז החלטות הוועד המנהל מסמיך את חבריו שני גולדברג וגיל גן-מור לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהם בתחום ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת – 10 יולי 2017

תאריך: 12 יולי 2016 מקום: תל-אביב נוכחים: אילנה בן עזרא, איל שגיב, אריה לוי רשם: אריה לוי   ריכוז החלטות ככלל אין מתפקידה של ועדת הביקורת לבחון את תהליכי התפעול של המדד החברתי. לצורך הקלה על המצביע בתהליך ההצבעה, אריה יבדוק את האפשרות הטכנית של המערכת לתת פידבק למצביע בזמן אמת במידה והוא מצביע פעם שניה על הצעת חוק שכבר ... [קרא עוד]

פרוטוקול האספה הכללית השמינית – 31 במאי 2016

מקום: כיתה 6, קמפוס ברושים, רח' חיים לבנון פינת רוזנפלד, תל-אביב מועד: 31 במאי, 2016, בשעה 18:00 רשם: יפתח בריל     ליה נירגד – יש לפנינו תכנית עמוסה. תחילה נספור את הנוכחים כדי לראות אם יש קוורום. כדי לקיים אסיפה נחוצה נוכחות של רבע מחברי העמותה הרשומים, שהם 23 איש. נוכחים כרגע: 11 חברי עמותה. השעה עכשיו 18:23. לפי ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 3 במאי 2016

מקום: בית העמותות, תל-אביב רשם: יפתח בריל נוכחים: אריה לוי, יפתח בריל, ליה נירגד, נירית מוסקוביץ', יוסי עמרם, דניאל דור, שני גולדברג, גילי רעי     ריכוז החלטות 1. הוועד המנהל ימליץ לאסיפה הכללית, באחת האסיפות הקרובות, על תיקון הסעיפים הבאים בתקנון (נוסח התיקון מופיע בתקנון המשולב המצורף לפרוטוקול הישיבה): 1(ב) – לפי הנוסח המוצע 1(ג) – צריך עיון נוסף ... [קרא עוד]

פרוטוקול הצבעה אלקטרונית בוועד המנהל – 23-20 במרץ 2016

מקום: דואר אלקטרוני מועד: 23-20 במרץ 2016 רשם: יפתח בריל   ריכוז החלטות 1. הוועד מאשר למנכ"ל הוצאה של 9,000 שקלים לשם ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה והוצאות שכר נוספות. 2. לקבלת הייעוץ המשפטי האמור, הוועד מאשר למנכ"ל התקשרות ללא מכרז עם עו"ד מומחית לדיני עבודה בהיקף של עד 4,000 שקלים (מתוך הסכום המצוין בסעיף 1). סיכום הדיון  יפתח – אנחנו מקיימים ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 23 בפברואר 2016

מקום: משרדי נחושתן-ספרן, רמת גן נוכחים: יפתח בריל, אריה לוי, בעז רקוץ', יורי נחושתן, יוסי עמרם, שני גולדברג, ארן רונדל, אורי להט, נירית מוסקוביץ', מינדי גולדברג, ליה נירגד, דניאל דור, גיל גן-מור, יוליה פורשיק, ניצן מתן (באיחור), גילי רעי (באיחור) רשם: יפתח בריל   ריכוז החלטות הוועד המנהל מאשר למנכ"ל לשכור את שירותיו של איל שגיב לתקופה הנחוצה לתגבור מחלקת ... [קרא עוד]

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs