פרוטוקולים

פרוטוקול הצבעה אלקטרונית בוועד – 31 בדצמבר 2015

מקום: דואר אלקטרוני משתתפים: גילי רעי, גיל גן-מור, יפתח בריל, ליה נירגד, יוסי עמרם, בעז רקוץ' רשם: יפתח בריל   החלטה הוועד מאשר להעניק לגזבר העמותה החדש אורי להט, ת"ז 038444717, זכות חתימה בחשבון העמותה, במקום זכות החתימה של טל-אל וייסמן, ובלי שינוי בבעלי זכות החתימה האחרים. סיכום הדיון יפתח – שלום לכולם, לרגל כניסתו לתפקיד של גזבר העמותה החדש, אורי להט, דרושה החלטה ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 20 בדצמבר 2015

מקום: משרדי נחושתן-ספרן, רמת גן נוכחים: ליה נירגד, גילי רעי, אילנה בן-עזרא, שני גולדברג, יוסי עמרם, דניאל דור, בעז רקוץ', יפתח בריל, טל-אל וייסמן, נירית מוסקוביץ' רשם: יפתח בריל   ריכוז החלטות הוועד מאשר את תקציב העמותה לשנת 2016 שהגישו המנכ"ל והגזבר בכפוף לשינויים הבאים: הדפסות ומשרדיות – הסעיף יפוצל לפי השימושים השונים. מפגשי גיוס וסדנאות הכשרה – יצוין שהסעיף ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 3 בדצמבר 2015

מקום: תל-אביב נוכחים: יפתח בריל, אריה לוי, נירית מוסקוביץ', יורי נחושתן, גילי רעי, גיל גן-מור, שני גולדברג, דניאל דור, ליה נירגד, בעז רקוץ', אילנה בן-עזרא, טל-אל וייסמן (אחרי חצי שעה). רשם: יפתח בריל   ריכוז החלטות הוועד מסמיך את המנכ"ל להתקשר עם חברת גיוס משאבים לשם גיוס כספים, בעלות חודשית של 6,000 ₪ +מע"מ. הוועד מנחה את המנכ"ל להוסיף לתקציב ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת – 15 באוקטובר 2015

תאריך: 15 באוקטובר 2015 מקום: רמת גן נוכחים: אילנה בן עזרא, דורון טל-טירקל, אריה לוי רשם: אריה לוי   מטרת הישיבה לדון ולהחליט על תוכנית פעולה של ועדת הביקורת בשני נושאים שעל הפרק: סעיף 36א לחוק העמותות ורענון נהלי העמותה.   סוגיות שימוש במשרדי קרן רוזה לוקסמבורג ואחרים ומשמעותו לסעיף 36 א לחוק העמותות – תרומה מישות זרה. מעורבות ועדת הביקורת ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבה משותפת של הוועד המנהל וצוות העובדים – 12 בנובמבר 2015

  מקום: משרדי קרן היינריך בל, סמטת הר-סיני 2, תל-אביב מועד: יום חמישי, 12 בנובמבר 2015, 17:30. נוכחים: יפתח בריל, גילי רעי, דניאל דור, טל-אל וייסמן, אריה לוי, עלינא גרין, חובב ינאי, ארן רונדל, תני גולדשטיין, ליה נירגד, חנה אלבג, נירית מוסקוביץ', גיל גן-מור, בעז רקוץ', האריס אנגלמן, שני גולדברג, יוסי עמרם, אילנה בן-עזרא (הצטרפה אחרי תחילת הישיבה) רשם: יפתח ... [קרא עוד]

פרוטוקול הצבעה אלקטרונית בוועד המנהל – 6 בנובמבר 2015

מועד: 6 בנובמבר 2015 מקום: דואר אלקטרוני משתתפים: יפתח בריל, ליה נירגד, יוסי עמרם, שני גולדברג, גיל גן-מור, בעז רקוץ' רשם: יפתח בריל   סיכום החלטות הוועד מאשר למנכ"ל, בדיעבד, הוצאה של 3,150 שקלים על שירותי הסעדה באירוע ה"חמשו"ש" לשנת 2015  ללא בקשת שלוש הצעות מחיר.   סיכום הדיון יפתח – נירית מבקשת שהוועד יאשר בדיעבד הוצאה של 3,150 שקלים שהוצאה ללא ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 29 באוקטובר 2015

נוכחים: ליה נירגד, בעז רקוץ', יורי נחושתן, יפתח בריל, דניאל דור, נירית מוסקוביץ', גילי רעי, יוסי עמרם (מאמצע הישיבה) רשם: יפתח בריל   ריכוז החלטות סכום ההוצאה שרשאית המנכ"ל להוציא מבלי לבקש שלוש הצעות מחיר מוגדל מ-500 ל-2,500 שקלים לכל הוצאה.   סיכום הדיון   הסמכת המנכ"ל לבחור ספק ללא בקשת שלוש הצעות מחיר   נירית – מבקשת להגדיל את ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 10 בספטמבר 2015

  נוכחים: ליה נירגד, דניאל דור, נירית מוסקוביץ', יורי נחושתן, גילי רעי, יפתח בריל, אילנה בן-עזרא רשם: יפתח בריל   ריכוז החלטות   בישיבה זו לא התקבלו כל החלטות.   מעקב יישום החלטות יפתח – סוקר את ההחלטות שקיבל הוועד החדש בישיבותיו האחרונות. נירית – ההחלטות הטכניות שהתקבלו בישיבה הראשונה בענייני כספים בוצעו. מנהלת האינטרנט החדשה חנה אלבג והדובר החדש ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 9 באוגוסט 2015

רשם: יפתח בריל נוכחים: יפתח בריל, ליה נירגד, נירית מוסקוביץ', יורי נחושתן, בעז רקוץ', שני גולדברג, אריה לוי, דניאל דור, גיל גן-מור, יוסי עמרם.   ריכוז החלטות הוועד מאשר את הבחירה בתני גולדשטיין לדובר העמותה. הוועד מאשר את הבחירה בחנה אלבג למנהלת האינטרנט של העמותה. נקבע נוהל חדש לפרסום הפרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל: טיוטת הפרוטוקולים תפורסם רק אחרי שתישלח ... [קרא עוד]

פרוטוקול דיון מקוון בוועד המנהל – 16 ביולי 2015

בתאריך 16.7.15 נערכה הצבעה אלקטרונית בדבר הצעה שחברי הוועד מבקשים שפניות אליהם יעשו דרך מזכירות הוועד. הצעת החלטה להצבעתכם כאן (בעד-נגד-נמנע/ת): פניות אל חברי הוועד ייעשו באמצעות מזכירות הוועד תוצאות ההצבעה: בעד – יורי, ליה, דני, בעז, גיל, יוסי, גילי, שני נעדר מההצבעה – יפתח ההצעה התקבלה.   [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל, 14 ביולי 2015

נוכחים: ליה נירגד, דני דור, בעז רקוץ', יורי נחושתן, אריה לוי, גילי רעי, יוסי עמרם, שני גולדברג, גיל גן מור רשמו: בעז רקוץ' ושני גולדברג  ריכוז החלטות נערכה הצבעה על מינוי יו"ר ועד ומזכיר/ה ועד. ליה נירגד נבחרה ליו"ר ויפתח בריל נבחר למזכיר. הקצאת עד 30,000 ש"ח מתוך התקציב של 2015 לצורך גיוס של גייס/ת משאבים התקבל אישור עקרוני להעסקת ... [קרא עוד]

פרוטוקול האסיפה הכללית השנתית ובחירות לוועד המנהל ולוועדת הביקורת – 11 ביוני 2015

רשם: בן וינברג מיקום ומועד: האסיפה התקיימה באוניברסיטת תל אביב, בניין נפתלי, חדר 208, ונפתחה בשעה 18:45 לאחר דברי פרידה וברכה למנכ"ל היוצא והנכנסת. נוכחים: ליה נירגד, בעז רקוץ', ארן רונדל, איל שגיב, ניצן מתן, דניאל דור, מיכאל שיזף, אריה לוי, רועי עשת, נירית שרון, גיל גן מור, אלי גרוס, ורדה גיל, יונתן פלד, עלינא גרין, אשר רוכברגר, גילי רעי, ... [קרא עוד]

פרוטוקול דיון מקוון בוועד המנהל – 6-14 במאי 2015

מקום: דואר אלקטרוני מועד: 6 עד 14 במאי 2015 רשמה: שני גולדברג נוכחים: דניאל דור, יונתן פלד, שני גולדברג, יפתח בריל, ליה נירגד, ורדה גיל, ניצן מתן   ב-6.5.15 נערכה הצבעה אלקטרונית להסמכת מנכ"ל עמותת המשמר החברתי נירית מוסקוביץ' כבעלת זכות חתימה בחשבון הבנק של המשמר החברתי.   להלן תוצאות ההצבעה: בעד – יפתח, שני, דניאל, יונתן, ורדה, ניצן, ליה אין ... [קרא עוד]

פרוטוקול דיון מקוון בוועד המנהל – 4-2 במאי 2015

מקום: דואר אלקטרוני מועד: 2 עד 4 במאי 2015 רשם: יפתח בריל נוכחים: יפתח בריל, שני גולדברג, ליה נירגד, דניאל דור, ניצן מתן, יונתן פלד   ריכוז החלטות הוועד המנהל מאשר את מינויה של נירית מוסקוביץ' למנכ"ל עמותת המשמר החברתי במקום בעז רקוץ'.   יפתח – שלום לכולם, ליה הזכירה לי אתמול, אחרי ישיבת הוועד, ששכחנו לאשרר את מינויה של נירית ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 8 במרץ 2015

נוכחים: יונתן פלד,דניאל דור, יפתח בריל, ליה נירגד, ניצן מתן, שני גולדברג, בעז רקוץ', טל-אל וייסמן, אילנה בן-עזרא, שני גולדברג (באיחור קל). רשמו: יפתח בריל וליה נירגד   ריכוז החלטות האספה הכללית השנתית הקרובה תיערך ב-11 ביוני בשעה שש בערב. מזכיר הוועד ישלח הודעה לחברי העמותה עד ה-21 במאי. הוועד ימליץ לאספה הכללית הקרובה על תיקון בתקנון העמותה. במקום סעיף ... [קרא עוד]

פרוטוקול אספה כללית שלא-מן-המניין של המשמר החברתי (ע"ר) – 12 בפברואר 2015

מועד ומקום: האספה התכנסה ב-12 בפברואר 2015 בשעה 20:00 בכיתה 5, קמפוס ברושים, רחוב יצחק לבנון 30, תל אביב-יפו. רשם: בעז רקוץ' נוכחים: משה אהרוני, איל שגיב, אורלי ארז, ליבי בייקין, אילנה בן עזרא, יפתח בריל, שני גולדברג, ורדה גיל, עלינא גרין, נעמי דהן, דניאל דור, בן וינברג, דורון אברהם טל-טירקל, יוסף עמרם-עמרני, חובב ינאי, אריה לוי, ניצן מתן, ליה ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 18 בינואר 2015

נוכחים: בועז רקוץ', טל-אל וייסמן, ליה נירגד, יפתח בריל, ורדה גיל, שני גולדברג, דניאל דור, יונתן פלד, ניצן מתן (באיחור), אילנה בן-עזרא (באיחור) רשם: יפתח בריל   ריכוז החלטות מינוי מורשי חתימה: הוועד מאשר לגזבר העמותה טל-אל וייסמן מעמד של מורשה חתימה בחשבון העמותה. כינוס אסיפה כללית: אסיפה כללית שלא-מן-המניין לשם אישור שינויים בתקנון העמותה תתכנס ב-12 בפברואר. הרחבת משרות: ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 7 בדצמבר 2014

נוכחים: יפתח בריל, ליה נירגד, דניאל דור, ניצן מתן, אילנה בן-עזרא, ורדה גיל, יונתן פלד, בועז רקוץ' רשם: יפתח בריל   ריכוז החלטות 1. הוועד ימליץ לאסיפה הכללית לקבל את הצעתה של ועדת הביקורת להשמיט מתקנון העמותה את סעיף 23(ב), ולשנות את כותרת סעיף 23 ל"אי-תלות".     פעילות בתקופת הבחירות בועז – בעקבות ההודעה על הקדמת הבחירות קיימנו הבוקר ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל והצוות – 23 בנובמבר 2014

נוכחים: חובב ינאי, דניאל דור, ברוך אורן, ניצן מתן, יפתח בריל, ורדה גיל, ליה נירגד, ארן רונדל, האריס אנגלמן, עלינא גרין, טל-אל וייסמן, בן ויינברג, דפנה פלס, נעמן פרנקל, יונתן פלד, שני גולדברג (הגיעה ב-17:30), אילנה בן-עזרא (הגיעה בסביבות 18:00) רשם: יפתח בריל   ריכוז החלטות 1. הצוות וחברי הוועד הביעו את דעתם ברוב קולות שיש לשמור על ערוצי התקשורת ... [קרא עוד]

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs