פרוטוקולים

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 29 באוקטובר 2014

נוכחים: יפתח בריל, דניאל דור, ליה נירגד, בועז רקוץ', ורדה גיל, יונתן פלד, ברוך אורן, ניצן מתן, אילנה בן-עזרא רשם: יפתח בריל   ריכוז החלטות הוועד ממנה את טל-אל וייסמן, גזבר העמותה החדש, למורשה חתימה בחשבון הבנק. (פרטיו: ת"ז 300843950, משמרות 8, ירושלים) הוועד מאשר לבועז רקוץ', מנכ"ל העמותה, חופשת לידה בת שלושה שבועות, ללא תשלום, עם הלידה הצפויה של בנו/בתו. ... [קרא עוד]

פרוטוקול האסיפה הכללית השישית (אסיפה דחויה) – 18 בספטמבר 2014

מקום: מרכז אדיס, רחוב אדנים 16, פרדס-חנה – כרכור מועד: 18 בספטמבר 2014, בשעה 19:45 רשם: בעז רקוץ' נוכחים: ליה נירגד, דניאל דור, אוריאל רז, יונתן פלד, שני גולדברג, אילנה בן עזרא, ורדה גיל, אייל שגיב, בעז רקוץ', מספר דקות לאחר פתיחת האספה הצטרפה עלינא גרין. הערה: אסיפה זו התכנסה כאסיפה נדחית, בהתאם לסעיף 8(ב) לתקנון העמותה, לאחר שבאסיפה שזומנה ... [קרא עוד]

פרוטוקול האסיפה הכללית השישית (פוזרה ונדחתה) – 11 בספטמבר 2014

מקום: מרכז אדיס, רחוב אדנים 16, פרדס-חנה – כרכור מועד: 11 בספטמבר 2014, בשעה 19:45 רשם: ארן רונדל הערה: אסיפה זו פוזרה לאחר שלא התקיים קוורום כנדרש בסעיף 8(א) לתקנון העמותה (רבע מחברי העמותה הרשומים), והתכנסה מחדש לאחר שבוע בהתאם לסעיף 8(ב) לתקנון העמותה.   ליה נירגד – השעה שמונה וחצי ואין לנו קוורום לאסיפה כללית. אנחנו מפזרים את האסיפה. האסיפה ... [קרא עוד]

פרוטוקול הצבעה אלקטרונית בוועד המנהל – 26 עד 28 באוגוסט 2014

ריכוז החלטות 1. הוועד ממליץ לאסיפה לתקן את סעיף 24-ב בתקנון העמותה, כך שייכתב בו "גובה השכר בעמותה יהיה בין השכר החציוני במשק לשכר הממוצע במשק, ויותאם כל חצי שנה. השכר השעתי יהיה שווה לכל העובדים". 2. הוועד מאמץ את הצעת המנכ"ל לשינוי הרכב המשרות בעמותה, כך שהחל מהאוקטובר 2014 יחולו השינויים הבאים: (א) תבוטל משרת הגזבר (ב) ייבחן ביטול ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 19 באוגוסט 2014

מקום: דירת יפתח בריל רשם: יפתח בריל נוכחים: יפתח בריל, בועז רקוץ', דניאל דור, ליה נירגד, ניצן מתן (השעה הראשונה בלבד), ורדה גיל, יונתן פלד, שני גולדברג, אילנה בן-עזרא, ברוך אורן. סיכום החלטות בישיבה זו לא התקבלו כל החלטות. המשמר והמצב הביטחוני ליה – כולנו קראנו לאחרונה הרבה על המצב המידרדר של זכויות האדם והדמוקרטיה בישראל, ואני חושבת שלחלקנו טבעי ... [קרא עוד]

פרוטוקול האסיפה הכללית החמישית – 29 במאי 2014

מקום: כיתה מס' 1, קמפוס ברושים, חיים לבנון פינת ג'ורג' וייז, תל-אביב נוכחים: יפתח בריל, בועז רקוץ', אלינה גרין, דפנה פלס, בן ויינברג, ליה נירגד, ניצן מתן, יוסי עמרם, סתיו טאוב, יסמין שינדלר, אורלי ארז, אלי גרוס, ארן רונדל, שני גולדברג, צביקה פרבר, אילנה טל, דורון טל, ברוך אורן, אוריאל רז, נחום קשב, אילנה בן-עזרא, משה (מוש) אהרוני, יפה פרידמן, ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 22 באפריל 2014

נוכחים: יפתח בריל, אילנה בן-עזרא, ניצן מתן, בועז רקוץ', ליה נירגד, נירית שרון, יונתן פלד, ורדה גיל, אוריאל רז, שני גולדברג רשם: יפתח בריל ריכוז החלטות 1. הוועד מייפה את כוחו של הגזבר להעביר כספים ל"ישראל תורמת" באמצעות העברה בנקאית, במקרים האמורים בהסכם שגיבש הגזבר עם "ישראל תורמת"; במקרה כזה ידווח הגזבר למלווה של הגזבר מטעם הוועד. 2. בחינת היקף המשרה ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 25 במרץ 2014

רשם: יפתח בריל נוכחים: יפתח בריל, ליה נירגד, דניאל דור, אוריאל רז, בועז רקוץ', שני גולדברג, ורדה גיל (בסקייפ), נירית שרון, ניצן מתן, יונתן פלד (באיחור), ברוך אורן (בסקייפ, באיחור). ריכוז החלטות 1. המשמר החברתי לא ינהל את כספי הקואליציה להעסקה ישירה ויקלוט אותה כפרויקט של העמותה, אבל מציע להושיט לקואליציה כל עזרה אפשרית וחוקית בהפיכתה לעמותה עצמאית. 2. הוועד ... [קרא עוד]

פרוטוקול אסיפה כללית שלא-מן המניין – 18 במרץ 2014

רשם: יפתח בריל נוכחים: אורלי ארז, דניאל דור, ארן רונדל, עידן בינשטוק, חיה מיכאלי, שני גולדברג, ניצן מתן, סמדר שמואל, בעז רקוץ', יפתח בריל, אילנה בן-עזרא, אסף בז'רנו, נחום קשב, חובב ינאי, אוריאל רז, ענת פלדמוס, ליה נירגד, אייל שגיב, צביקה פרבר (סה"כ 20 משתתפים שהם חברי עמותה) מספר חברי העמותה הרשומים בפנקס החברים במועד זה: 70 + 2 מצטרפים ... [קרא עוד]

פרוטוקול דיון והצבעה בדואר אלקטרוני – 3-4 במרץ 2014

משתתפים בתכתובת: יפתח בריל, ליה נירגד, דניאל דור, ניצן מתן, שני גולדברג, יונתן פלד, ברוך אורן, ורדה גיל, נירית שרון, בועז רקוץ', דורון טל-טירקל, אילנה בן-עזרא. רשם: יפתח בריל ריכוז החלטות הוועד המנהל מזמן אסיפה כללית שלא מן המניין, שתיערך ב-18.03.2014, ואשר על סדר יומה הצבעה על כל תיקוני התקנון שרשם העמותות דרש שנצביע עליהם, לראשונה או בהצבעה חוזרת. (פירוט ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל עם צוות העובדים – 2 בפברואר 2014

נוכחים: יפתח בריל, דפנה פלס, חובב ינאי, שני גולדברג, נירית שרון, סמדר שמואל, אוריאל רז, דניאל דור, ניצן מתן, סתיו טאוב, ליה נירגד, ארן רונדל, ליבי בייקין, ורדה גיל, יונתן פלד, אילנה בן-עזרא, ברוך אורן (באמצעות סקייפ) רשם: יפתח בריל ריכוז החלטות: 1. הוועד ממנה את שני גולדברג כחברת ועד זמנית, עד לאסיפה הכללית הבאה, במקום טליה גורודס. ליה – ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת ועד אלקטרונית – 26-28 בדצמבר 2013

משתתפים: יפתח בריל, ליה נירגד, ורדה גיל, יונתן פלד, נירית שרון, ניצן מתן, דניאל דור רשם: יפתח בריל ה"ישיבה" התקיימה באמצעות תכתובת מייל שנפתחה ביום חמישי 26 בדצמבר, בשעה 16:57, והסתיימה במוצ"ש 28 בדצמבר. היא נערכה לאחר שהצעת התקציב שנידונה בישיבת הוועד ביום שני באותו השבוע תוקנה לפי ההערות שהועלו בישיבה, וכן לפי הערות נוספות של הגזבר ושל רואה החשבון ... [קרא עוד]

סיכום דיונים באסיפה הכללית השלישית: איך נהפוך את העדויות לכלי רב עוצמה לקידום הצדק והשוויון בישראל?

במסגרת האסיפה הכללית השלישית של המשמר החברתי, שנערכה ב-19 בדצמבר 2013 בביתה של נאווה שפנר בירושלים, נערך דיון פתוח בין חברי העמותה על כתיבת העדויות מוועדות הכנסת. המשתתפים התחלקו לקבוצות נושאיות, ובכל קבוצה נרשמו עיקרי השיחה. להלן הסיכומים.   1. איך הופכים את כתיבת העדות למזמינה יותר משתתפים: איתמר כספי, דלית רגב, יוסף חיים שמחון, דבורה לויכטר, מוש אהרוני, ניצן ... [קרא עוד]

פרוטוקול האסיפה הכללית השלישית של המשמר החברתי – 19 בדצמבר 2013

נוכחים: בעז רקוץ׳, ארן רונדל, יפתח בריל, ענת אייל, נירית שרון, רובי פרידמן, לוי שלמה, יסמין שינדלר, עידו אפשטיין, בן שמחון יוסף, דלית רגב, ארז וסילבסקי, אדם רוטברד, דניאל דור, ליה נירגד, רנין באדיר, דבורה לכטר, משה אהרוני, צביקה פרבר, איתמר כספי, נאווה שפנר, חובב ינאי, סתיו טאוב, פנינה סופר. רשם: אדם רוטברד (עם עריכה והשלמות של יפתח בריל)   ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 23 בדצמבר 2013

נוכחים: יפתח בריל, ליה נירגד, בועז רקוץ', דניאל דור, ורדה גיל, יונתן פלד, אוריאל רז, אילנה בן-עזרא רשם: יפתח בריל ריכוז החלטות 1. הצעת התקציב המתוקנת תוגש בימים הקרובים להצבעה בוועד, לאחר שרואה החשבון יוודא שלא נשמטו ממנה תשלומים שאנחנו מחויבים בהם. 2. יו"ר הוועד תפנה לחברת הוועד טליה גורודס, שנעדרת זמן רב מישיבות הוועד, ותבקש ממנה להתפטר. 3. תיקונים ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 16 בדצמבר 2013

נוכחים: ליה נירגד, ורדה גיל, יפתח בריל, אילנה בן-עזרא, יונתן פלד, אוריאל רז, בועז רקוץ', נירית שרון, דניאל דור, ברוך אורן. רשם: יפתח בריל   ריכוז החלטות בישיבה זו התקיימו דיונים בלבד ללא החלטות.   ליה – פותחת את הישיבה. שני נושאים על הפרק: היערכות תקציבית לשנה הקרובה; דיון בצמיחה שלנו ובהשלכות על פתיחת השורות והגבולות שצריך לשים על קבלת ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 21 בנובמבר 2013

נוכחים: יפתח בריל, ליה נירגד, בועז רקוץ', ורדה גיל, ברוך אורן, נירית שרון, אילנה בן-עזרא, ניצן מתן רשם: יפתח בריל ריכוז החלטות 1. הוועד החליט להנחות את המנכ"ל והגזבר לערוך כמה שינויים בקובץ הנהלים הכספיים (ראה להלן) שהוגשו לוועד, ולהעביר אותם להצבעה אלקטרונית בוועד על מנת שייכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2014. ואלה השינויים – (א) סעיף 14: לשנות את שם הנוהל ... [קרא עוד]

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל – 28 באוגוסט 2013

נוכחים: יפתח בריל, נירית שרון, בועז רקוץ', דניאל דור, אוריאל רז, ליה נירגד, יונתן פלד, ורדה גיל, אילנה בן-עזרא רשם: יפתח בריל [space height="15"]  [message_box title="ריכוז החלטות" color="red"] 1. המנכ"ל ינסה לזרז את רשם העמותות לאשר תיקונים דחופים בתקנון העמותה שהוגשו לו. 2. הוועד מייפה את כוחו של צוות הכנת התהליך הארגוני לבדוק שוב את התאריכים, במגמה לקיים את הכנס בסופשבוע ... [קרא עוד]

ישיבת הוועד המנהל – 4 באוגוסט 2013

נוכחים: יפתח בריל, נירית שרון, ליה נירגד, אוריאל רז, נאווה שפנר, ורדה גיל, יונתן פלד, בועז רקוץ', ברוך אורן, דניאל דור, ניצן מתן רשם: יפתח בריל [message_box title="ריכוז החלטות" color="red"] 1. הוועד מאשר את תכנית השינויים בתקציב שהגיש בועז (מצורפת בהמשך)[/message_box]  [space height="15"] מעקב אחר ביצוע החלטות קודמות ליה מעדכנת – – ישיבת צוות ההכנה של התהליך הארגוני תתקיים ב-14 באוגוסט. ... [קרא עוד]

ישיבת הוועד המנהל – 21 ביולי 2013

נוכחים: ליה נירגד, יונתן פלד, ורדה גיל, טובה אוורבוך, דניאל דור, נירית שרון, יפתח בריל, ברוך אורן, טליה גורודס רשם: יפתח בריל [message_box title="החלטות" color="red"] 1. הוועד מבקש להעביר מסר למנכ"ל, שהטיפול בעובדה שוועדת הכספים לא הכניסה אנשים להצבעות על התקציב וחוק ההסדרים אמורה לעלות לראש סדר העדיפויות שלנו. 2. הוועד ממנה את ליה, ברוך וורדה לצוות שיעבוד עם טובה על ... [קרא עוד]

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs