תרומות, שכר ונותני שירותים עיקריים

עמותת המשמר החברתי פועלת בשקיפות כספית מלאה וחושפת את הכנסותיה מתרומות, הוצאותיה הכלליות ותשלומי השכר בארגון – לציבור הרחב. מידע על התכנון הכספי להמשך, כולל הוצאות ומענקים צפויים, נמצא בפרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל. העמותה בעלת אישור ניהול תקין מרשם העמותות ל-2016.

תרומות

תרומות חזויות בשנת 2017

פדרציית יהודי ניו יורק: 397,565 שקל

הקרן החדשה לישראל: 190,000 שקל

האיחוד האירופי: 152,100 שקל

קרן סבה: 151,274 שקל

תרומות פרטיות: 41,000 שקל

סה״כ: 931,939 שקל

תרומות עיקריות בשנת 2016

פדרציית יהודי ניו יורק: 348,726 שקל

הקרן החדשה לישראל: 187,893 שקל

קרן סבה: 147,773 שקל

האיחוד האירופי: 49,091 שקל

תרומות פרטיות: 20,948 שקל

סה״כ: 754,431 שקל

תרומות עיקריות בשנת 2015

פדרציית יהודי ניו יורק: 512,659 שקל

הקרן החדשה לישראל: 183,991 שקל

קרן מוריה: 92,900 שקל

קרן סבה: 59,079 שקל

תרומות פרטיות: 28,479 שקל

תרומות בשווה כסף: 49,300 שקל

סה״כ: 926,408 שקל

שכר

בסיס השכר בעמותה שווה לכלל העובדים, ועומד החל מפברואר 2016 על סכום של 8,850 שקל למשרה מלאה.

נותני שירותים עיקריים בשנת 2016

דוברות: 5,382 שקל – חודשי

רו״ח והנה״ח: 8,073 שקל – שנתי

ניהול כספים: 3,486 שקל – חודשי

גיוס כספים: 7,020 – חודשי

עיקרי תקציב 2017

עיקרי תקציב 2017 (להורדה)

the-social-guard-summary-of-2017-budget

טבלאות שקיפות מעמיקות: פירוט תנועות כספיות

(קבצי xls להורדה)

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs