נהלים והנחיות בנושאי כספים

אנחנו גאים להציג בפני הציבור את כל הנהלים וההנחיות בנושא כספים הנהוגים בעמותת "המשמר החברתי" בשקיפות מלאה.

הנהלים אושרו ע"י הוועד המנהל בחודש ינואר 2014.

הנהלים חלים על כל עובדי העמותה, חבריה הרשומים, מתנדבים, פעילים ומשקיפים מטעמה.

נגישות
נהלים והנחיות בנושאי כספים | המשמר החברתי

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs