נושאים נבחרים: השכלה גבוהה

קיצוץ בהטבות מס (נקודות זיכוי) לאקדמאים לאחר סיום לימודיהם

הדיון התקיים ב-8 באוקטובר, כחלק מדיוני ועדת הכספים על חוק ההסדרים, בנושא הטבות מס לאקדמאים. מלבד חברי הכנסת, נכחו גם נציגי התאחדות הסטודנטים והות"ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה). האוצר הציג את בקשתו להאריך ב-5 שנים את תקנות השעה המקצצות בהטבות המס לאקדמאים עם סיום לימודיהם, כך שהטבות המס יינתנו לשנה במקום לשלוש. נציג האוצר הדגיש כי במקביל להמשך ... [קרא עוד]

האוצר אינו מוכן להתחייב לתחזית כלשהיא של תזרים הכנסות ממתווה הגז הטבעי. הוא כן מוכן להתחייב לתחזית של גרעון תקציבי גבוה

 שעורי צמיחה קטנים של המשק הישראלי ברבעונים האחרונים, היורדים עד לקצב של כ-3% לשנה ואף פחות. בהתחשב בגידול השנתי באוכלוסיה, המשק מתקרב לרמה של גידול אפסי בתוצר.שיעורי תעסוקה נמוכים של שני מגזרים שיחסם באוכלוסיה הולך וגדל: נשים ערביות וגברים חרדים, האם יש לאלו פתרונות בתקציב הקרוב? כלל לא בטוח. ביום שלישי 6.10.15 הציגו בכירי משרד האוצר לפני ועדת הכספים של ... [קרא עוד]

ביקורת כלפי אמינות הנתונים אודות העלייה בתעסוקת חרדים וערבים

הדיון בוועדת העבודה והרווחה ביום שני האחרון (27/07/15), תחת השם "האוצר מתריע: ישראל בדרך לפשיטת רגל, על המדינה לעודד שילוב חרדים וערבים במעגל העבודה", היה ענייני ומנומס. לא היו חילוקי דעות בזיהוי הבעיות, שהעיקרית היא מחסור במקומות עבודה איכותיים ומתגמלים בשכר גבוה לבוגרות ההכשרות המקצועיות. הייתה הסכמה על כך שהסטטיסטיקה אינה משקפת את המצב האמיתי וכי יש גידול משמעותי במספר ... [קרא עוד]

שיעור המעונות בישראל נמוך יחסית לעולם – אך תכנית בנייה ממשלתית מתעכבת שנים

ביום שני האחרון (6/7/15) התקיים דיון בוועדת החינוך בנושא אי יישום תכנית להקמת מעונות סטודנטים, ובאופן נקודתי במימוש האיטי ("בקצב הצב") של תכנית ממשלתית להקמת 20 אלף חדרי מעונות. בסיכום הדיון קרא יו"ר הוועדה מרגי (ש"ס) למשרד הבינוי ולמינהל מקרקעי ישראל להקים מנהלת פרויקט ייעודית שתהיה אחראית למימוש התכנית. הוא דרש גם מות"ת להגיש, תוך חודשיים, תכנית שתפרט את הצרכים, ... [קרא עוד]

האם הח"כים שללו מימון מעריקים באזורי עדיפות לאומית מבלי שקראו את החוק?

בניגוד לדברים מפורשים שאמרו יוזמי הצעת החוק בדיון בכנסת, החוק שלילת מימון ללימודים אקדמיים מ"משתמטים" ועריקים יפגע גם במקבלי הטבות מישובים מועדפים  ביום רביעי ה-29 באוקטובר קיימה ועדת הכספים דיון הכנה לקריאה שנייה ושלישית להצעת החוק לשלילת תקציבים שנועדו לסבסוד משתמטים ועריקים במוסדות להשכלה גבוהה. הצעת החוק קובעת כי כל אדם אשר השתמט או ערק מצה"ל לא יהיה זכאי למלגות ללימודים גבוהים ... [קרא עוד]

ועדת חוקה אישרה החלת חופש המידע על אוניברסיטאות ואת חוק הגיור

אתמול (27/10/14) התכנסה ועדת ועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון על ההצעה להחיל את חוק חופש המידע על מוסדות ההשכלה הגבוהה וכדי להצביע על הרוויזיות על חוק הגיור‎. בתחילה נערך הדיון על חוק חופש המידע (דיון להכנה לקריאה שניה ושלישית). הח"כים שנכחו בתחילת הישיבה היו היו"ר דוד רותם, מיקי רוזנטל, משה מזרחי, רונן הופמן, אברהם מיכאלי (יצא במהלך הישיבה). הנושא במחלוקת היה השאלה האם ... [קרא עוד]

ההחלטה בעניין החלת חופש המידע על האוניברסיטאות נדחתה בחודש

ביום שני האחרון (22/09/14) דנה ועדת חוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק חופש המידע (תיקון מס' 10) (תחולה על מוסדות להשכלה גבוהה), התשע"ד-2014, שאמורה להכניס את מוסדות ההשכלה הגבוהה תחת תקנות חופש המידע. להלן עיקרי הדברים: נציגי המוסדות הלא מתוקצבים תובעים להוציא את המוסדות הנ"ל מתחולת החוק ומאיימים בעתירה לבג"ץ. ח"כ מיקי רוזנטל: המוסדות סירבו לספק מידע. פרופ' מנחם בן ששון, ... [קרא עוד]

ועדת החינוך קראה למזער את הפגיעה בסטודנטים בשל המבצע בעזה

ההמולה התקשורתית של הימים האחרונים בעקבות המבצע הצבאי בעזה התחלפו באחת ברגע שהחל הדיון בוועדת החינוך. הדיון, שעסק בנושא ההקלות לסטודנטים בשל מבצע "צוק איתן", התנהל ברוגע ובאחדות דעים לאורך שולחן ועדת החינוך. מאחר והנפגעים הם סטודנטים וההשלכות הכלכליות של נושא זה הן זעומות איש לא התנגד להצעות שהועלו לאורך הדיון שנוהל בנמנום קל מצד הנוכחים באולם. יש לציין כי ... [קרא עוד]

הצעת חוק חופש המידע (תחולה על מוסדות להשכלה גבוהה)

מחבר הפירוש דלית רגב סוג ההצעה פרטית עיקרי החוק החלת חוק חופש המידע על מוסדות אקדמיים למען שיפור השקיפות בהם ורמת ניהולם.   המצב כיום כיום, חל חוק חופש המידע על המוסדות להשכלה גבוהה באופן חלקי והוא מוגבל לכל הנוגע לניהול ענייניהם הכספיים. בגלל חלקיות חלות החוק עליהם, מוסדות אלו לא מאפשרים בקרה ומידע גם בנושאים כספיים שאמורים להיות חשופים ... [קרא עוד]

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על ריבית שנצברה בקרן להשכלה גבוהה)

מחבר הפירוש עופר שדה סוג ההצעה פרטית עיקרי החוק מתן פטור ממס לריבית של חסכונות יעודיים ללימודים אקדמיים.   המצב כיום כיום חלה חובת תשלום מס בגובה 15%-25% על הריבית בחסכונות של משקי בית. מס זה חל על החסכונות ללא קשר למטרת ההפקדה, ותהיה זהה בין אם מטרת ההפקדות היא טיול, שיפוץ הבית, או לימודים אקדמים. מה הצעת החוק אומרת ... [קרא עוד]

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עבודה מועדפת למדריך בתחום החינוך הבלתי פורמאלי)

מחבר הפירוש יובל שמחי סוג ההצעה פרטית עיקרי החוק הוספת חינוך בלתי פורמאלי לרשימת העבודות המועדפות לחיילים משוחררים.   המצב כיום חייל משוחרר יכול לעבוד בעבודה המוגדרת על ידי מוסד לביטוח לאומי כעבודה "נדרשת" (או מועדפת) ולקבל, לאחר זמן מסוים שנקבע בחוק, מענק כספי (בנוסף למשכורת). סכום המענק, החל מינואר 2014 עומד על 9,550 ₪. העבודות שמוגדרות כעבודות נדרשות הן ... [קרא עוד]

הדיון בהרחבת קצבת השאירים הסתיים בתוך רבע שעה, החוק אושר בוועדה

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות התכנסה ביום שני האחרון בכדי לדון בהצעה לתיקון חוק הביטוח לאומי, שתקבע כי גם ילדים עד גיל 20, שעיקר זמנם מוקדש ללימודים שאינם על-יסודיים – כמו לימודים בישיבה גבוהה, לימודים אקדמיים שלא במסגרת עתודה, לימודים לצורך הכשרה מקצועית – יהיו זכאים לקצבת שאירים. היו"ר חיים כץ פתח את הישיבה בקביעה כי הוועדה מתקנת עוול שנעשה ליתומים ... [קרא עוד]

הכנסת ממשיכה לנסח את תקנות הנגישות לאלפי סטודנטים בעלי מוגבלויות

אתמול (א') התכנסה ועדת המשנה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, במטרה הייתה לאשר ולבצע (בהסכמה) שינויים בתקנות הנוגעות להתאמת נגישות לבעלי מוגבלות במוסדות אקדמיים, זאת לאחר דיונים קודמים בנושא ופגישה מקדימה של הנציגים הנוגעים בדבר. ממלא מקום יו"ר הוועדה, ח"כ יעקב מרגי (ש"ס), היה גם חבר הכנסת היחידי בדיון. יש לציין שבאותו בוקר נכחו במשכן 18 חברי כנסת (מתוך 120, כן?!), ומתוך ה- ... [קרא עוד]

מחד"ש ומש"ס: הסכמה על הארכת קצבת השאירים בשנתיים לכל הלומדים במוסדות מוכרים

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות התכנסה ביום ב' האחרון לדיון בהצעות חוק של חברי הכנסת דב חנין (חד"ש), ניסים זאב, אברהם מיכאלי, יצחק כהן (ש"ס) ואחרים נוספים שלא נמצאו. הצעות חוק הינן תיקון לחוק הביטוח לאומי לפיהן גם לומדי תורה, סטודנטים ולומדי מקצוע יהיו זכאים לקצבת שאירים מהמוסד לביטוח לאומי עד גיל 20, במקום עד גיל 18 כיום. בחדר יושבים בערך חמישים אנשים, ... [קרא עוד]

נציגי האוניברסיטאות לא הגיעו לדיון על חופש הביטוי בקמפוסים

ועדת החינוך התכנסה היום (ד') לדיון בנשוא גבולות השיח וחופש הביטוי הפוליטי בקמפוסים אקדמיים. עיקרי הדברים: היו"ר, ח"כ עמרם מצנע (העבודה) לא צריך להגביל את חופש הביטוי בכל מקום. מזכיר את המורה אדם ורטה. לכל דבר יש מגבלות וחוקים אבל לא צריך להרבות בהם. צריך לשמור על החוק האוסר הסתה ועל הסדר הציבורי. הוגשו הצעות חוק לזכויות הסטודנט המגינות על חופש ... [קרא עוד]

הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים (תיקון מס' 2)

הפירוש מאת אלעד דינור סוג ההצעה ממשלתית עיקרי החוק הסדרת מערכת אבחון סטודנטים בעלי לקויות למידה   המצב כיום כיום בחוק מוגדר לכל לקות למידה מי יהיה המאבחן המוכר שלה. לדוגמה, הפרעת קשב וריכוז תאובחן בידי רופא מומחה (בנוירולוגיה, פסיכיאטריה וכו'); דיסגרפיה – ע"י מרפא בעיסוק. על פי החוק שר החינוך אחראי על תעודות ההכרה, וכן על שילוב לקויי למידה, ... [קרא עוד]

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 18) (סייג לסיוע לתלמידים)

מחבר הפירוש פלורנטינו אריסה סוג ההצעה פרטית עיקרי החוק אי מימון המדינה מוסדות אקדמיים עבור סטודנטים שלא שירותו בצה"ל בלי לקבל פטור קישור להצעת החוק הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – שלילת תשלומים מתקציב המדינה עבור סטודנט משתמט), התשע"ד-2013   המצב כיום בכל שנה מוגדרים ע"י צה"ל אלפי אנשים כעריקים וכמשתמטים. מדובר במועמדים לשירות ביטחון שלא התייצבו לשירות או ... [קרא עוד]

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs