נושאים נבחרים: חיסכון פנסיוני

מבקרים: העלאה גורפת של גיל הפרישה לנשים תפגע בנשים מוחלשות

ביקורת רחבה על המלצות הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים בדיון בוועדה למעמד האישה, שהתקיים ב-1 בנובמבר 2016. הביקורת על ההמלצות שהוצגו בוועדה תרמה להחלטה שהתקבלה כמה ימים אחר כך בוועדת הכספים לעצור את העלאת גיל הפרישה לנשים ל-64 שנועדה לחול בראשית 2017. [קרא עוד]

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 12), התשע"ה–2015

עיקרי החוק סוג ההצעה ממשלתית סטטוס אושרה בקריאה שלישית ב-29.7.2015 שמות קודמים מחבר הפירוש ארן רונדל המצב כיום בשנת 2008 שינתה המדינה כלל משמעותי מאוד בשוק קופות הגמל. כל הפקדה שנעשתה עד אז ניתנת הייתה למשיכה רק בבת אחת. כלומר, אדם שעבד שלושים שנים והפקיד כספים לקופת גמל, יכול היה למשוך את הסכום כולו, אבל לא לקבל קצבה חודשית כפי ... [קרא עוד]

מה קריסתה של מגה מלמדת על החברה הישראלית?

דיון החירום הזה בוועדת העבודה, שכונס לקראת ההצבעות של הנושים על הסדר החוב המתגבש שהיה אמור להציל את רשת מגה מקריסה, היה בבואה מקוממת לאיך שהדברים מתנהלים במדינה ובכנסת. מצד אחד – תמימות דעים כמעט מוחלטת בין כל הנוכחים על כך שאת רשת מגה יש להציל ויהי מה, מכיוון שפיטורי 6000 העובדים שלה יהוו מכה קשה למשק – או כדברי ... [קרא עוד]

משרד החינוך טעה בחישוב המשכורות, ולאחר שנים משך עשרות אלפי שקלים מחשבונות המורים

משרד החינוך לא מוצא את הידיים ואת הרגליים עם שינויי השכר, ומי שמשלמים על כך את המחיר הם המורים והמורות. כך עולה מדיון ועדת החינוך שהתקיים ביום רביעי (26/11/14) בנושא גבייה אלימה של חובות על ידי משרד החינוך. בדיון התברר שאלימות הגבייה על ידי משרד החינוך הגיעה עד כדי התערבות בקופות הגמל של חלק מהמורות. הדיון בנושא נערך לבקשתה של ... [קרא עוד]

החוק שיסיים את תופעת המורים עובדי הקבלן

עובד קבלן הוא אדם בעל ההכשרה המקצועית הדרושה לתפקיד שאותו הוא מבצע במקום עבודתו, אולם, העסקתו אינה ישירה מול המעסיק, אלא באמצעות חברת כוח אדם. כך יוצא שהוא אינו זכאי לתנאים הסוציאליים ולביטחון התעסוקתי לו זכאי עובד שמועסק בצורה ישירה, כמו למשל צבירת ותק וזכויות בעבודה לאורך זמן. כיום מועסקים למעלה מ-18,000 מורים כעובדי קבלן. ישנן מספר השלכות שליליות שנגרמות ... [קרא עוד]

לאחר שנתיים: אושר התיקון המאפשר גמישות לחברות הביטוח ופיקוח הדוק לרגולטור

בדיון שנערך השבוע (יום ג' 4/11/2014) בוועדת המשנה לביטוח של ועדת הכספים אושר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה) – 2012. החוק יועבר בקרוב לאישור מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. זוהי הצעת חוק ממשלתית שאושרה בקריאה טרומית בקיץ 2012 והנוגעת בעיקר לסמכויותיו של הממונה על הביטוח ושוק ההון. החוק כולל תיקונים לשני חוקים המגדירים את התחום: חוק הפיקוח על ... [קרא עוד]

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – איסור העברה, שעבוד ועיקול זכויות)

מחבר הפירוש תומר שחף סוג ההצעה פרטית עיקרי החוק הגנה על כספי וזכויות פנסיה של מבוטחים   המצב כיום מאז חקיקת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תמש"א – 1981, בוצעו בחוק מספר תיקונים. מטרת החוק המקורי היא הסדרת הפיקוח על שוק הביטוח, שוק בו מנוהלים נכסים בשווי מאות מיליארדי דולרים בידי מספר מצומצם של חברות. כיום, אין בחוק התייחסות ... [קרא עוד]

העלאת גיל הפרישה כמעט ודאית, אבל למשרד לאזרחים ותיקים אין תכנית

בדיון שנערך השבוע (ג', 28/10/14) בוועדת הכספים לרגל ציון יום האזרח הוותיק בכנסת בנושא "השלכות העלאת גיל הפרישה על ציבור האזרחים הוותיקים" הציגו השר לענייני אזרחים ותיקים אורי אורבך (הבית היהודי) ומנכ"ל משרדו עו"ד גלעד סממה את הערכות הממשלה לאפשרות, שלדבריהם היא כמעט ודאית, שגיל הפרישה יועלה בעתיד הלא רחוק מעבר לגיל הפרישה הנוכחי שהוא 62 לנשים ו-67 לגברים. הצורך ... [קרא עוד]

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני-זוג שנפרדו

מחבר הפירוש מחלקת המחקר סוג ההצעה פרטית וממשלתית עיקרי החוק רישום בני זוג של בעלי חיסכון פנסיוני בחיסכון כדי שניתן יהיה לחקו ביניהם במקרה של פרידה.   המצב כיום קרנות הפנסיה מתעלמות מהחוק והפסיקה בישראל המחייבים להכיר בזכויות הפנסיה שצבר אחד מבני הזוג, כנכס משותף של בני זוג, במידה ונצברו במהלך חייהם המשותפים. הקרנות ממשיכות להתייחס אל הזכויות הנצברות כאל ... [קרא עוד]

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – ביטוח פנסיוני בקופת גמל ממלכתית)

מחבר הפירוש אלעד דינור סוג ההצעה פרטית עיקרי החוק הקמת קרן פנסיה ממשלתית על מנת לשפר את שירות קרנות הפנסיה ותנאיהן לציבור.   המצב כיום כיום כספי הפנסיה שלנו נמצאים בחברות פרטיות. אדם שלו חסכון פנסיוני באחת החברות האלה, משלם דמי ניהול מסויימים, שנקבעים במשא ומתן בין הלקוח לבין החברה, והחברה שמנהלת את הכסף משקיעה אותו בתמהיל נכסים מסוים – ... [קרא עוד]

הצעת חוק העסקת עובדי הוראה

מחבר הפירוש יובל שמחי סוג ההצעה פרטית עיקרי החוק העברת מורי הקבלן להעסקה ישירה.   המצב כיום עובד קבלן הוא אדם בעל ההכשרה המקצועית הדרושה לתפקיד שאותו הוא מבצע במקום עבודתו, אולם, העסקתו אינה ישירה מול המעסיק, אלא באמצעות חברת כוח אדם. כך יוצא שהוא אינו זכאי לתנאים הסוציאליים ולביטחון התעסוקתי לו זכאי עובד שמועסק בצורה ישירה, כמו למשל צבירת ... [קרא עוד]

לאחר 3 שנות דיונים, ההצעה לחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדו בדרך לאישור סופי

בישיבתה ביום ב' (7.7.14) דנה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות (להלן-הוועדה) בהצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. הצעת החוק מטעם הממשלה היא מדצמבר 2011 לאחר שקדמו לה בין השנים 2010-2007 כמה הצעות חוק פרטיות של חברי כנסת ולאחר שישבה ובחנה את הנושא ועדה ציבורית בראשות שופט בית המשפט המחוזי בת"א, השופט שאול שוחט (להלן-ועדת שוחט). הבעיה שאיתה רצו ... [קרא עוד]

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (תיקון מס' 6)

הפירוש מאת מחלקת המחקר סוג ההצעה ממשלתית עיקרי החוק תיקון טעויות סופר בחוק וניסיון להגדיל את התחרות בשוק השירותים הפיננסיים   המצב כיום בישראל כמה חוקים שמסדירים את שוק הייעוץ והשיווק הפיננסי ומנווטים את ההשקעות בקופות הגמל השונות. מרבית החוקים הללו חוקקו או תוקנו מהיסוד בעשור האחרון, כחלק מהרפורמה הגדולה בשוק קופות הגמל והפנסיה. ועדיין החוקים הקיימים נושאים בחובם בעיות ... [קרא עוד]

הצעת חוק השידור הציבורי

מחבר הפירוש מחלקת המחקר סוג ההצעה ממשלתית עיקרי החוק רפורמה שלמה ברשות הציבור והפיכתה לתאגיד ציבור שידורי מרכזי אין   המצב כיום כבר שנים רבות שרשות השידור הוותיקה – גוף השידור הציבורי בישראל שחולש על שני ערוצי טלוויזיה ועוד מספר אפיקי רדיו – הולכת מדחי אל דחי, סופגת ביקורות מסוגים שונים, מתנהלת בגירעון שוטף ובגירעון כללי, ובאופן כללי מתפקדת בקושי. ... [קרא עוד]

האם הבנקים יעצבו את מדיניות "החינוך הפיננסי" של משרד האוצר?

ועדת העבודה והרווחה דנה ביום שני האחרון בסעיף מהצעת החוק בעלת השם המבטיח "הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון הישראלי", אשר עוסק בקידום חינוך פיננסי. בבסיס ההצעה הזו עומד הרעיון שהציבור לא מבין. הוא לא מבין כמה רווחים נעשים על חשבון קופות הפנסיה שלו, הוא לא מבין כמה עמלות כפולות הוא משלם, הוא לא מבין כמה הכספים ... [קרא עוד]

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs