נושאים נבחרים: ייצוג הולם במגזר הציבורי

ניתוח התקציב המיועד למשרד החוץ מגלה: פערים מדאיגים בין גברים לנשים בקרב עובדי המשרד

— ניתוח ספר התקציב 2016 — סעיף 9: משרד החוץ סעיף זה מציג את תקציב משרד החוץ והתוכניות המופעלות לפיו. תקציב הבסיס כולו לשנת 2016 עומד על כ-1.65 מליארד ש"ח. תקציב הבסיס לשנת 2016 גבוה בכ-26 מליון שקל מתקציב הבסיס בשנת 2014. בשנת 2014 נעשה שימוש רק בכ-1.16 מליארד שקל מתקציב הבסיס. הסעיף מתיר למשרד לאייש בשנה הקרובה 994 משרות ... [קרא עוד]

ייצוג הולם ליוצאי אתיופיה: החוק לא מיושם, הרשויות לא מדווחות

בשבוע שעבר (03/08/15) השתתפתי בדיון של ועדת העליה, הקליטה והתפוצות שעניינו מעקב אחרי יישום החוק להרחבת הייצוג ההולם לבני העדה האתיופית בשירות הציבורי. נושא זה אמור לעניין כל אזרח ישראלי שחברה מתוקנת וצודקת חשובה בעיניו. הישיבה נפתחה על ידי היו"ר ח"כ אברהם נגוסה (ליכוד) בנוכחות נציגי משרד הפנים, המשפטים, האוצר, הכלכלה, הקליטה, השלטון המקומי, רשות החברות הממשלתיות, נציבות שרות המדינה, ... [קרא עוד]

הצעת חוק לייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015

עיקרי החוק הכללת הציבור החרדי בין האוכלוסיות שהחוק מחייב לגביהן ייצוג הולם בשירות הציבורי סוג ההצעה פרטית סטטוס עברה בקריאה טרומית ב-22.7.2015 שמות קודמים מחבר הפירוש אדם ברעם המצב כיום כמה חוקים בישראל קובעים כי בשירות הציבורי בכל דרגיו יהיה ייצוג הולם לכמה קבוצות אוכלוסייה, כמו האוכלוסייה הערבית, אוכלוסיית יוצאי אתיופיה, האוכלוסייה הצ'רקסית והאוכלוסייה הדרוזית. כמו כן, יש סעיפי חוק הדורשים ... [קרא עוד]

הצעת חוק הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2015

עיקרי החוק שר או סגן שר שהתפטרו כחברי כנסת בעקבות מינויים כחברי ממשלה, יוכלו לחזור לכהן כחברי כנסת לאחר שהפסיקו לכהן בממשלה סוג ההצעה ממשלתית סטטוס אושרה בקריאה שלישית ב-29.7.2015. שמות קודמים מחבר הפירוש ארן רונדל המצב כיום כל אזרח ישראלי יכול לשמש כשר או סגן שר, אף אם לא נבחרו על-ידי הציבור. חבר הממשלה היחיד עליו יש חובה לכהן ... [קרא עוד]

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון – נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון)

עיקרי החוק אדם אשר הורשע בעבירה שיש עמה קלון בזמן ששימש כנבחר ציבור ונידון לחצי שנת מאסר בפועל לא יוכל לשוב ולהיבחר לכנסת סוג ההצעה פרטית סטטוס נפלה בקריאה טרומית ב-24.6.2015 שמות קודמים מחבר הפירוש עוז צלאל המצב כיום על פי חוק יסוד: הכנסת כל אדם שגילו מעל 21 רשאי להיבחר לכנסת. אדם שנשפט והורשע בעבירה שיש בה קלון וגזר ... [קרא עוד]

הצעת חוק שקיפות אינטרסים כספיים וגילוי עניינים של חברי הכנסת והשרים, התשע"ה–2015

עיקרי החוק פרסום רשמי של האינטרסים הכלכליים של חברי הכנסת והשרים סוג ההצעה פרטית סטטוס נפלה בקריאה טרומית ב-8.7.2015 שמות קודמים מחבר הפירוש מתיאו כהן המצב כיום במדינת ישראל נבחרי הציבור בכנסת אינם חייבים לדווח לבוחריהם מאומה על האינטרסים הכלכליים הפרטיים שלהם. זאת בניגוד למקביליהם בבריטניה, למשל, המחויבים להצהיר לפי עשר קטגוריות על כל אינטרס כספי שעלול לפגוע בתפקידם כחברי ... [קרא עוד]

קיש מבטיח להעביר בראשונה את חוק ייצוג הולם לבעלי מוגבלויות עד סוף החודש

ב"ה ביום ד' האחרון (8/07/15) כונסה ועדת העבודה והרווחה לדיון בהצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי על המעסיק לפעול לשילוב הולם של אנשים עם מוגבלויות, אולם הוא אינו קובע מהו ייצוג הולם ולא מפרט אלו צעדים יש לנקוט על מנת ליישמו. דוח מבקר המדינה לשנת 2013 קבע כי "שיעור העסקתם ... [קרא עוד]

האם ההסכמה על החוק להעסקת בעלי מוגבלויות במגזר הציבורי תסייע ביישומו?

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות התכנסה בשבוע שעבר (08/07/15)  כדי לדון בהצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים, אשר עברה קריאה טרומית ב- 24/6/15. מדובר בהצעה לתיקון חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. ההצעה קובעת כי: לפחות 5% מהעובדים בגוף ציבורי יהיו אנשים עם מוגבלויות. מינוי ממונה בגוף ציבורי שישמש כתובת לפניות העובד והמעסיק בנושא ייצוג הולם. חובת הגשת ... [קרא עוד]

העסקת בעלי מוגבלויות במגזר הציבורי: יש חוקים, יש תקנים, אין מועסקים

ועדת העבודה והרווחה התכנסה (08/07/15) לדון בשתי הצעות חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות. היו"ר הוא אלי אלאלוף והמשתתפים הם רבים מחברי הכנסת מכל הסיעות, וגם נציגי משרדי ממשלה ונציגי ארגוני נכים. יש קונסנזוס והרבה דיבורים בעד. אולם הוועדה מלא מפה לפה אך השאלה היא מה התכלס ומה יצא מזה. כמו שאמרה העומדת בראש מטה המאבק של הנכים שהיא לא ... [קרא עוד]

הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ה–2015

עיקרי החוק הרחבה ויישום של חוק הייצוג ההולם לבעלי נכות בשירות הציבורי. סוג ההצעה פרטית סטטוס עברה בקריאה טרומית ב-24.6.2015 שמות קודמים מחבר הפירוש איל שגיב המצב כיום נכון ל-2011, כ-750,000 איש בגיל העבודה בישראל הגדירו עצמם בעלי מוגבלות בינונית או חמורה, ולכ-460,000 מתוכם נקבעו אחוזי נכות על ידי המוסד לביטוח לאומי. שיעור התעסוקה בקרבם עומד על 51% – 23% ... [קרא עוד]

ועדת חוקה: טענות לאי תקינות מכרזים בשירות הציבורי

על רקע הביקורת הציבורית שגאתה בשבועות האחרונים בנושא, התכנסה בבוקר יום שני (22/06/15) ועדת חוקה, חוק ומשפט בכדי לדון בטענות לאי תקינות בניהול המכרזים למשרות בשירות המדינה. קדמו לדיון שורה של פרסומים המגוללים סיפוריהם של מועמדים מתוסכלים רבים שקיוו להשתלב במגזר הציבורי, ועברו הליכי גיוס ארוכים ומייגעים שנסתיימו פעם אחר פעם במפח נפש.  בין הטענות:  ביטולי מכרזים, היעדר שקיפות בתהליך, סחבת ... [קרא עוד]

ועדת הכספים דורשת מיו"ר רשות החברות הממשלתיות לחזור עם תשובות

חוק החברות הממשלתיות (1975) מחייב את רשות החברות הממשלתיות בהצגת דוח שנתי המתאר את פעילותה של הרשות ואת מצבן של החברות הממשלתיות. הפעם האחרונה שדוח זה הוצג היתה ב- 2008. הדיון בוועדת הכספים (10/06/15) נועד בשביל להציג דוח זה לשנת 2014, והוא נפתח כאשר היו"ר, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) מברך על הצגת הדוח ומשבח את המנהל. בחלקה הראשון של ... [קרא עוד]

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים)

מחבר הפירוש יסמין שינדלר ומחלקת המחקר סוג ההצעה פרטית עיקרי החוק החלתו של סעיף להעדפת חברות בשליטת נשים במכרזים על רשויות מקומיות   המצב כיום מרבית העסקים בישראל הינם בשליטה ובבעלות גברים. כמו כן, עסקים השייכים לנשים או שנשים שולטות בהן הינם קטנים יותר בממוצע בהיקף מסחרם. למשל, בשנת 2013 אחוז יושבי הראש של חברות שהיו נשים עמד על 2%. ... [קרא עוד]

הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה)

מחבר הפירוש איל שגיב סוג ההצעה פרטית עיקרי החוק הגדלת ויישום חוק הייצוג ההולם לבעלי נכות בשירות הציבורי.   המצב כיום בישראל, נכון ל-2011, כ-750,000 איש בגיל העבודה המגדירים עצמם כבעלי מוגבלות בינונית או חמורה, מתוכם לכ- 460,000 נקבעו אחוזי נכות ע"י המוסד לביטוח לאומי. שיעור התעסוקה שלהם עומד על 51% – 23% פחות מאשר באוכלוסייה ללא מוגבלות. למרות החלטות ... [קרא עוד]

ועדת הכנסת ממשיכה לדון בכללי האתיקה החדשים לח"כים

ועדת הכנסת התכנסה ביום ג' האחרון (22/07/14) בכדי לדון בניסוח כללי האתיקה לחברי הכנסת. מזה זמן רב מתקיימות ישיבות אינטנסיביות בוועדה, בהם מתקיימים דיונים בנושא. בישיבות מתקיים דיאלוג דינמי ופתוח בין כל הנוכחים במטרה להגדיר את הכללים להתנהגות הראויה של חברי הכנסת. פורום הוועדה הוא מצומצם על פי רוב, ומלבד ח"כ מיקי רוזנטל (העבודה), שהוא ממנסחי ההצעה של כללי האתיקה לחברי הכנסת, ... [קרא עוד]

הצעת חוק חופש המידע (תחולה על מוסדות להשכלה גבוהה)

מחבר הפירוש דלית רגב סוג ההצעה פרטית עיקרי החוק החלת חוק חופש המידע על מוסדות אקדמיים למען שיפור השקיפות בהם ורמת ניהולם.   המצב כיום כיום, חל חוק חופש המידע על המוסדות להשכלה גבוהה באופן חלקי והוא מוגבל לכל הנוגע לניהול ענייניהם הכספיים. בגלל חלקיות חלות החוק עליהם, מוסדות אלו לא מאפשרים בקרה ומידע גם בנושאים כספיים שאמורים להיות חשופים ... [קרא עוד]

הצעת חוק לייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה), התשע"ג–2013

הפירוש מאת אדם ברעם סוג ההצעה פרטית עיקרי החוק הכללת הציבור החרדי בין האוכלוסיות שהחוק מחייב לגביהן יצוג הולם בשירות הציבורי   המצב כיום כמה חוקים בישראל קובעים כי בשירות הציבורי בכל דרגיו יהיה יצוג הולם לכמה קבוצות אוכלוסייה, כמו האוכלוסייה הערבית, אוכלוסיית יוצאי אתיופיה, האוכלוסייה הצ'רקסית והאוכלוסייה הדרוזית. כמו כן, ישנם סעיפים בחוק הדורשים שיוויון בייצוג בין המינים. מה ... [קרא עוד]

הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון – שינוי הרכב הוועדה הבין-משרדית וערעור על המלצותיה)

הפירוש מאת מחלקת המחקר סוג ההצעה פרטית עיקרי החוק שינוי בעבודת הרשות לפיתוח הנגב   המצב כיום הרשות לפיתוח הנגב הוקמה במטרה לקיים בנגב מגוון אתרים המשלבים תיירות-נגב וחקלאות מתאימה. הביטוי הבולט ביותר לאתרים אלה הן חוות הבודדים שניתנו בהחכרה לאנשים שיפעילו שם מיזמים מסוגים שונים. בתיקון לחוק מ-2010 נקבע שבוועדה יהיו חמישה חברים שימונו ע"י השרים לפיתוח הנגב והגליל, ... [קרא עוד]

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs